Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

希望 [复制链接]

1#
银光图片
                                              它依然坚守着
                                                            那份承诺
在高高的山岗上在荒野的小路旁

无论严寒
还是酷暑

它依然坚守着
那份承诺

点燃的是自己的心
照亮的是别人的路
                                                            点燃的是自己的心
                                                            照亮的是别人的路

最后编辑凝视无语 最后编辑于 2013-12-01 10:37:46
分享 转发
TOP
2#

专业摄影多年,出版书籍14本,摄影培训常年招生:
详见:http://blog.sina.com.cn/qiurangong
TOP
发新话题 回复该主题